Шабленско езеро

Къде е Шабленското езеро?

Шабленското езеро е защитена местност в Североизточна България, разположена на около 5 км от град Шабла и 18 км от българо – румънската граница. Езерото представлява крайбрежен лиман, отделен от морето чрез пясъчна коса с ширина до 230 м., обединяващ в себе си двете крайбрежни езера – Езерец и Шабла, свързани чрез изкуствен канал и влизащи в границата на зищитената територия от 510 хектара.

Шабленско езеро

Шабленското езеро е обявено за защитена местност през 1995 г. и е включено в списъка на орнитологично важните места в Европа. Подобно на Дуранкулашкото езеро и Шабленското езеро е част от Via Pontica или един от основните пътища за миграция на прелетните птици на европейския континент.

Защитената местност около езерото се обитава от множество редки и защитени растителни и животински видове (растения, птици и риби), включени в Червената книга на България. Обитава се от над 80 вида защитени птици- голям воден бик, морски дъждосвирец, белоока потапница, тръстиковия блатар, няколко вида патици, бърнета, гмурци, чапли, лебеди и др. Самото Шабленско езеро е полусолена лагуна и лежи върху 4-5 метров пясъчен нанос, натрупан върху богат торфен слой - доказателство за дълъг блатен период. Освен много редки птици езерото е и убежище на застрашени растителни видове.

Красивото езеро е заобиколено през летния сезон от тръстика и папур, които растат в изобилие по бреговата линия. През есента, когато времето стане по-хладно, тези растения изсъхват в резултат на промяната на нивото на водата в тяхната среда. Те оставят след себе си невероятен златист ореол около тази и без това спираща дъха сцена. Именно тръстиковите масиви представляват основното местообитание на птиците в защитената местност. Непосредствено до езерото е разположен и огромен плаж (с дължина километри), който започва от Крапец, преминава през общинския къмпинг "Езерец" (близо до който е подобното Езерецко езеро), и продължава на юг чак до Шабленската тузла.

плажа до Шабленското езеро

Какви още интересни обекти можем да посетим в района?

  • нос Шабла – нос Шабла представлява най-източната точка на България като е разположен югоизточно от Шабленското езеро. Бреговете му са скалисти и с височина от 8 до 10 м. На скалистия му бряг се издига най-старият български фар, построен през 1856 г. Със своята височина от 32 м. фарът на Шабла е и най-високият морски фар в страната. На нос Шабла са открити и останки от пристанището и вълнолома на античния град Карон Лиман.
  • Шабленската тузла - разположена е на 2 км от Шабленското езеро и представлява солена лагуна с площ от 19 хектара. Дъното на тузлата е покрито от лечебна кал, докато периферните й зони са богато обрасли с папур и тръстика, в които гнездят няколко вида блатни птици.

Дуранкулашкото езеро (или Дуранкулашко блато) е защитена местност с площ от над 446 хектара, която предоставя местообитание на множество редки животински и растителни видове. Езерото е разположено в най-североизточната част на България, на около 6 км от българо-румънската граница и на 15 км от град Шабла. Дуранкулашкото езеро е една добре запазените и с голяма важност крайбрежни влажни зони в България. В самото езеро са разположени два острова - малък и голям остров. По-големият от двата острова периодично се превръща в полуостров в зависимост от променящото се водно ниво на езерото, като на него е разположен Археологическият резерват "Дуранкулак".