Черквата Свети Никола – Сапарева баня

Черквата Свети Никола се намира в центъра на Сапарева баня и представлява голям научен интерес. Когато местните хора се опитали да построят нова черква наблизо през 1838 г., те открили стари основи и стълбове от голяма черква. Всичко това показва, че в близост до малката църква е имало и друга голяма черква. Легендата разказва, че черквата Св. Никола е гробница на известен феодал с име Никола. По-голямата черква била съборена в началото на турското робство от мюсюлманите, а по-малката Свети Никола вероятно е пощадена като паметник на изкуството, но завоевателите не позволявали тя да бъде поправяна. Според някои автори черквата съществува от 1160 г. Според архитектурните черти много от формите и плановете са от местна традиция, макар силно да напомня и за църквите в Несебър. Черквата Св. Никола, която има приблизително външни размери 540 х 660 см. Изградена е от редове червени тухли и бели фуги от хоросан. Фасадата е разнообразена от двустъпални ниши от северната и южната страна, една на входа и осем на барабана.

Черквата Свети Никола в Сапарева баня