Крепостта Устра

Устра Устра е средновековна крепост в Родопите. Намира се в Устренския рид на Западните Родопи в подножието на вр. Устрен (1015 м). Крепостта е строена през Средновековието и през своето съществуване е била под властта предимно на Византийската империя. Според изследователи крепостта е построена през X век, за да бъде охраняван минаващият от там търговски път. Затова тя е разположена на най-високата част на стръмния връх и от нея има добра видимост на голямо разстояние. Крепостта заема площ от 1 286 кв. м. Дължината на цялата крепостна стена е 113 м, а запазената височина на стените е до 10 м. Разкрити са основите на жилищни помещения, водохранилища и складове за храна. Наблизо се намират останките и от тракийска крепост със същото име – Устра, от която са останали крепостни стени високи до 2 м. Построена е най-вероятно през ХІІ-Х век пр.н.е. Наблизо, по долината на малка рекичка са запазени две тракийски куполни гробници. Историците смятат, че тук е била столицата на тракийското племе одриси. Днес е празникът на град Джебел