Национален археологически резерват Кабиле

археологически резерват Националният археологически резерват "Кабиле" се намира на 8 км. северозападно от гр. Ямбол.  Той е възникнал към края на ІІ хил.пр.Хр. През 341 г.пр.Хр. е превзет от македонския цар Филип ІІ, като по-късно в него е пребивавал и най-извистният военачалник на всички времена -Александър ІІІ Велики Македонски. През първата половина на ІІІ в.пр.Хр. Кабиле е резиденция на тракийските царе Спарток и Скосток. В ср.на ІІІ в.пр.Хр. царската власт в Кабиле е заменена с градско управление. През ІІІ - ІІ в.пр.Хр. градът е единствен във вътрешна Тракия със собствена монетарница, която е сякла царски и градски емисии. В 72/71 г.пр.Хр. градът е превзет от римляните, а от 45 г.сл.Хр. става част от римската провинция Тракия. През 378 г.сл.Хр. Кабиле е превзет от готите. В края на VІ в.сл.Хр. градът е разрушен от аварите и престава да съществува. През 1965 г. територията на която е бил разположен античният град Кабиле е обявена за природозащитено място, паметник на културата от национално значение и национален археологически и архитектурен резерват с площ над 600 дка.