Пещера Врелото, Монтана

Пещерата Врелото се намира в Монтанска област и е дълга само 91 метра. Тя обаче е водна пещера, от която извира поток, донасящ прохлада за всеки, тръгнал на поход през тези места. И ако вие сте от хората, които обичат да се радват на даровете на природата, то безспорно Врелото е място точно за вас.
Пещерата се намира в близост до село Говежда, община Георги Даманяво, област Монтана. Вътре, освен постоянно бликащият поток, има и малка зала с размери 4 х 2.5 метра, която продължава 10 метра навътре. Играта на водата с вековете е изгладила камъните в пещерата Врелото, като ги е превърнала в невероятни произведения на изкуството.

При самият вход на малката пещера може да видите вкопана в скалите плоча, която изобразява богинята Хеката. Може би тук са се провеждали някогашни вещерски сборища? Хеката е древногръцко божество, дъщеря на титанидата Астерия, с три тела и три глави. След битката на боговете срещу титаните, тя съхранява своите архаични функции. Тя е надарена от велика сила от върховния гръцки бог Зевс, от който получава власт над земята и морето, а от Уран - велика сила. В началото тя е тази, която покровителства ловът, малките деца, семейството. На по-късен етап тя вече от лошите божества - броди в безлунни нощи и изпраща тежки сънища. Счита се, че тя помага и за направата или развалянето на магии.