Резерват Тисата

Резерватът Тисата се намира в най-южната част на тесния Кресненски пролом, северно от гр. Кресна, в предпланинския пояс на Пирин и Малашевска планина. Река Струма разделя резервата на две части – Западна и Източна. 80% от територията му е заета с гори от средиземноморски тип. Тук вирее и се опазва най-голямото в България и в Европа естествено хомогенно находище на дървовидна хвойна – рядък, иглолистен растителен вид от рода хвойни. Местното население нарича този растителен вид “Тиса”, откъдето идва и името на резервата. Тисата се отличава и с богата си фауна – по видово разнообразие на птиците той отстъпва единствено на Сребърна; тук  убежище са намерили голям брой защитени видове влечуги и безгръбначни.