Храмовете в пещерите Бадами в Карнатака, Индия

Още един колоритен пример за архитектура на скални постройки в общирната Индия са храмовете в пещерите Бадами, който се намират в град Бадами, Индия. Градът Бадами е  в района Багалкот, в северната част на Карнатака. Някога Бадами е бил столица на Чалукиите, които са били управляващата сила в Карнатака. Самият град е разположен на входа на дефиле, което разполага и с каменисти хълмове на едната страна и язовир, който приютява водите на дефилето.

Градът Бадами е известен извън Индия именно с едноименните пещери, които са и древни храмове. Храмовете в пещерите Бадами са били издълбани в песъчливите хълмове. Храмовете в пещерите Бадами се състоят от четири пещери, всяка една от които са издълбани в пясъчниците по хълмовете, в далечния шести век от новата ера.

Видът на пещерите е семпъл и светъл. Входът на самите пещери може да се оприличи на веранда, на която има каменни колони и фигури, които водят към колонообразна мантапа, а после и до светилище, което е вградено навътре в пещерата.

Всяка една от пещерите е отделен храм и е посветен на отделен бог или религия. Две от пещерите са посветени на бог Вишну, една на бог Шива, а последната четвъртата представлява джайнистки храм. Вътре в самите храмове може да видите различни и уникални гравюри и склуптури на различни богове, вярвания и религии.