Църква "Свети Константин и Елена" в Пловдив

Църквата "Свети Константин и Елена" в Пловдив е част от списъкът със Стоте национални туристически обекта. Това е изцяло православна църква, впечатляваща със своите стенописи и икони. Местоположението й е в старата част на Пловдив, на прехода на два хълма - Хълма на играчите и Хълма на стражите.

Църквата "Свети Константин и Елена" е строена през 1832 година, като е заместила старият храм, който е построен от майстор Петко Боз. В нея може да намерите икони от най-големите иконописци на старите и по-нови времена: Захарий Зограф, Димитър Зограф, Атанас Гюдженов, Никола Одринчанин, Станислав Доспевски, Иван Пашкула. Всеки от тях е бил за своето време един от големите зографи.

Още, когати Пловдив е носил името Филипопол, християнстовото се е установило по тези земи. Жителите издигнали храм там, където се намира сега църквата "Свети Константин и Елена". Самият храм бил построен много скоро след Миланския събор, на който император Константин обявил християнството за официална религия. Затова и храмът бил посветен на императора и неговата майка, които официално са били канонизирани за светии.

През 326 година се счита, че е издигнат храма, но по време на Османското присъствие по тези земи той е бил почти разрушен. Едва през 1832 година е въздигнат наново. И сега е радост за окото на всеки турист или богомолец, тъй като е действащ храм и може да го посетите да запалите свещичка, и просто да се поколите.