Даскалоливницата в Елена - началото на възраждането

Балканските градчета във Възрожденска България са известни със своите учители, които са били будителите на нашата нация в онези тъмни времена. Много училища са отваряли врати, за да приемат будните детски, а и не само умове за повече знания. Един символ на просветата, който дори е част от Стоте национални туристически обекта, е Даскалоливницата в град Елена. Даскалоливницата в град Елена е строена през 1844 година и е била в услуга на първото класно училище в Елена. Самото училище е открито през 1843 година и е основано от Иван Николов Момчилов. Тя дори присъства в герба на градчето, дотолкова силна е връзката с любовта към учението. Символ на Даскалоливницата е перото, като основен показател за будния дух на гражданите на Елена по онова време. А и сега. Най-известният й възпитаник е Петко Рачов Славейков, който именно дава това красноречиво име на Даскаловницата. Или ако може да си преведем - място за леене на даскали.

В момента в сградата на Даскалоливницата може да разгледате различни експонати от българската история в две зали с две учредени експозици: "Елена през епохата на Възраждането" и "параклис Архангел Михаил". Първата експозиция предлага на погледа на родолюбеца различни документи и снимки, които изграждат историята на градчето от началото на неговото възникване до Руско-Турската освободителна война. Втората експозиция на Даскалоливницата, представя силната връзка на еленчани с Бога и християнската вяра, чрез станали вече символ на града, красиви икони. Също така там са иконите и различни стенописи, пренесени доректно от едноименната църква в село Шилковци.