Крепостна стена - Ахтопол

Крепостната стена на Ахтопол (или Агатопол, както е древното име на черноморския град – от гр. “агатос” – добър и “полис” - град) се намира в община Царево, която е изключително богата на паметници на културата, много от тях с регионално и национално значение. Макар че крепостните съоръжения (стени и полукръгли кули) са били разрушени твърде рано, голяма част от тях могат да се видят и днес. На отделни места запазената част от крепостта достига 7-8 м. Учените, съдейки по начина на градеж на стената, я датират най-общо към 5-6 в. след Христос. При сондажни проучвания близо до тази ранносредновековна стена е била открита и тракийска крепостна стена от по-големи камъни с кална спойка, както и културни пластове от началото на І в. пр. Хр.