Село Арчар

Арчар Село Арчар се намира на 27 км южно от Видин. Разположено е на двата бряга на река Арчар, при нейното вливане в Дунава. Възникнало е още през І век, по времето на Римската империя, под името Рациария. При управлението на император Аврелиан Рациария станала главен град на крайбрежната провинция Дакия. През ІІ-ІІІ век се превърнала в богат пристанищен град с грънчарски и златарски център, и скулптурно ателие, в който били застъпени множество занаяти.

В наши дни са открити останките на амфитеатър и две бронзови театрални маски. През 1981-1991 година българо-италиански екип прави разкопки. В следствие на това в турската махала са открити златни предмети от римско време.

В много дворове все още се срещат цялостно запазени зидове, части от постройки, глинени съдове, паници и лули.

Всяка година през първата събота и неделя на август се провежда селският панаир на Арчар.