Чудесата на света - Пирамидите в Гиза

Днес над пустинята в Гиза, любителите на древна история може да се полюбуват на Пирамидите в Гиза, единственото оцеляло чудо от древния свят. Те са три на брой, и се намират недалеч от съвременната столица на Египет - Кайро. Най-голямата от Пирамидите в Гиза, е Великата пирамида, чието местоположение е между река Нил и Западната пустиня. Тя е била строена повече от двадесет години. По древни писания е известно, че е завършена около 2560 г.пр.Хр. Във Великата пирамида е разположена погребалната камера на фараона Хуфу или по-известен като Хеопс. Той е починал през 2566 г.пр. Хр. 

Пирамидите в Гиза, или известни още като Египетските пирамиди (най-вече Хеопсовата пирамида) заедно с Големият Сфинкс са единственото чудо на античния свят достигнало до наши дни. Когато се говори за Египетските пирамиди, се имат предвид само трите от тях - Пирамидата на Хеопс, Хефрен и Микерин. Те се намират в една линия. Архитект и главен надзирател на строежа е бил Хемон. Местоположението на Египетските пирамиди не е случайно. Древните египтяни са вярвали, че на западния бряг на Нил се намира земята на смъртта, защото слънцето залязва именно на запад.  Ето защо домовете им се намирали на източния бряг на реката. От трите, а и от всички останали малки пирамиди, най-голямата е тази на Хеопс, която е висока 147 м и с площ от 229 кв.метра. Тя е почти изцяло запазена. .

Днес Пирамидите в Гиза са една от туристическите забележителности на Египет, дори и най-голямата, която годишно се посещава от стотици хиляди туристи от цял свят.