Александрийската библиотека – новото начало

Александрийската библиотека и до днес се помни като най-голямата съкровищница на ума в древния свят. Това в действителност е била най-голямата библиотека, в която са се съхранявали трудовете на философи като Сократ, Платон, на Омир. Преди 2000 години, обаче тя бива унищожена при пожар. Нещо, което се говори в легендите. Но в действителност няма останали никакви руини от нея, нито дори една стена. Възвеличаваната от поети и пътешественици библиотека е обгърната в мистерия, за която се предполага, че най-вероятно може и да означава, че никога не е съществувала. И все пак сянката на надеждата остава.

Според легендите и данни от исторически бележки, Александрийската библиотека е била пряк съперник на тогавашната библиотека в Атина, която е била най-голямата съществуваща. В Александрийската библиотека се вярва, че се е появявала всяка новоиздадена книги, ръкопис или папирус.

Днес, почти 3000 години по-късно, учени-ентусиасти са решили да повторят опита на древните и в светът, пълен с огромно разнообразие от информация, от издадени десетки хиляди, не стотици хиляди творби и други произведения, да направят новата Александрийска библиотека. Най-богатата библиотека на света. Естествено тя отново се намира в Александрия, Египет. Сградата е във формата на срязан косо цилиндър, чийто замисъл е като символ на Слънцето – идолът, който са почитали египтяните. Постройката е на 11 етажа, с огромна и светла читалня, предвидена за 3500 читатели, където може да получите копие от всяка една книга, със седем равнища за четене. Невероятно постижение на модерното инженерно изкуство.  На едната стена на Александрийската библиотека може да се запознаете с всички човешки езици, съществували някога и разбира се съвременните такива – те са изографисани като символ на писмеността и науката, към които човек се стреми от своето осъзнаване като такъв.

С право можем да кажем, че новата Александрийска библиотека е един достоен наследник на своя праотец от Древен Египет.